Category Archives: Dviraciai internetu

Dviračių parduotuvė

Maža dviračių parduotuvė, kurioje saugomi visi iš naujo pagaminti ir jau seniai sudėti draugiškiausios transporto priemonės rakandai. Jie vis dar naudingi ir reikalingi. Neteršdami gamtos ir tarnaudami kelioms kartoms, jie kaupia kelioninius prisiminimus. Tokie bagažai visai nesunkūs, jokios naštos nėra pažinime. Daugybė galimybių atrasti naują ir seną pasaulį. Keliauti laiku, kai aplink pasaulis stovi vietoje. Parduoti neparduodamus ir kaupti nesuklaupiamus atsiminimus, tuos kuriuose taip gera gyventi. Gera keliauti į nežinią su nerimu, ir taip pat gera sugrįžti. Dviratis skirtas ne nusivylimui, o pažinimui, kai pradus viską iš naujo atrandi tikėjimą. Tikėti įveikiamu atstumu ir neįveikiamais santykiais. Per tiltu ir po tiltai.

Dviračių parduotuvė, kurioje gyvena daug mažų keliautų ir dar mažesnių drąsuolių.  Su laiku visu užauga. Nusitęsia ir keliai, kuriais bandoma pasiekti tikslą. Bet iš tikrųjų tikslo nėra, nes jų per daug, kad galėtum suskaičiuoti. Ir neverta apskaičiuoti atstumą, kurį per gyvenimą teks įveikti. Nes patirtys skaičiais nenužymimos. Neskaičiuojamos ir pažintys.  Kai naujas pasaulis atsiveria, senasis tik prigęsta. Ugnis užsidega širdyje. Ir ruseno troškimas važiuoti pirmyn. Kai degalai esu tu pats, pasikrauti gali tik atradimais. O saulė leidžiasi ir kyla. Prieš saulėtekius, saulėlydžius ir vidurnakčius nutekėti upėmis ir patikėti, kad dar yra gėrio šioje žemėje. Jis visas slypi kelionėse ir kelyje.

 Degant tik žaliai šviesoforo šviesai neskubėti, nes dviračių parduotuvė slepiasi vos už kampo.  Mažose patalpose slepiasi visos galimybės. Už vairo sėdintis keliautojas mato dideles galimybės ir  naujas istorijas. Juk pasakojant istorijas kelionėse, atsiveria dar daugiau kelių. Galbūt į nežinią, o gal į atradimus. Vos pasukus už kampo, mažoje parduotuvėlėje, slepiasi visas išminties lobynas. Nors niekas dar nepralobo keliaudamas, bet tiek daug dvasiškai pažino. Nėra taip lengva peržengti savo grafystės ribas, tačiau svetimo miško gilumose slypi tikras gyvenimas.

Nesvarbu mažomis ar didelėmis pėdomis, bet atstumas įveikiamas. Maža dviračių parduotuvė, tik tramplynas dideliems atradimams. Mažos gyvenimo problemos jau tokios nebereikšmingos. Viskas įveikiama. Ir sueižėjęs kelias, neperbrendamos upės, neįkopiami kalnai. Viskas įveikiama, nes viskas taip simboliška.  Kilti, minti pedalus ir nepasiduoti jokiems trukdžiams. Nurimus vėjui, ar įsisiautėjant audrai ieškoti tos mažos parduotuvėles, kurioje dalinamas kelioninis džiaugsmas. Visai nesunkus šis kelioninis bagažas. Sveria tik laukimas ir nerimas. Neribotos galimybės atrasti naujas ir seną. Neriboti sprendimai ribotame pasaulyje, atveria daugiau kelių. Tiesiog nereikia stoviniuoti, bet minti pedalus ir veržtis į bekraštį pažinimą.  Viskas naudinga ir reikalinga, kas nespaudžia širdies. Perspausti gyvenimo bagažai ištuštės, kai apsilankysim mažose kampinėse parduotuvėse. Su laiku užaugsim ir pribręsti kelionėms. Prieš saulėtekius, saulėlydžius ir vidurnakčius rasim su kuo keliuoti į nežinią.